page

Product Groups

คุณสมบัติเด่นของไม้ยางพารา
          ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้สัก มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ไม้สักขาว (White Teak)" เหมาะสมกับการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น ความหนาแน่นของไม้ สีสันสวยงาม การหดตัวน้อย และสามารถตกแต่งผิวได้ง่าย

          ไม้ยางพาราแปรรูปส่วนใหญ่จะนำไปใช้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง ของเล่นเด็ก ของใช้ในครัว กรอบรูป ฯลฯ
คุณสมบัติเด่นของไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด
          เป็นแผ่นไม้ที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยหรือชิ้นไม้ที่ละเอียดจากไม้ธรรมชาตินำมาบดย่อยและนำมาเข้าเครื่องอัดแรงดันสูงพร้อมกาวประสานและน้ำยากันความชื้น ปิดผิวด้วยกระดาษ และยังมีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้แปรรูปตามธรรมชาติ ทั่วไป ในหลายด้าน เช่น มีขนาดแน่นอน ไม่ยืดหดตัวไปตามสภาพอากาศ ต่างจากไม้จริงที่มักขยายและหดตัวตลอดเวลา รวมทั้งความไม่แน่นอนของคุณภาพไม้แต่ละชิ้น
                
                  
               
 
          ปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบริษัทชั้นนำในการใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์ลายของบริษัทฯ กระดาษที่บริษัทฯผลิตแบ่งประเภทได้ดังนี้ ความหนามาตรฐาน 30gsm, 45gsm, 60gsm เคลือบผิวอะมิโน , พียู, เมลานีน, วอเตอร์เบส ล่าสุดได้พัฒนาเป็นผิวกระดาษที่มี มิติ 3D, EMBOSS ที่มีมิติสัมผัสเหมือนไม้จริงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 
 

 


18 October 2016

Viewed 13823 times

Engine by shopup.com