articleECF ควง ARROW ให้ข้อมูลนกับลงทุนในงานสัมมนา Exclusive Hooninside ครั้งที่ 3

ECF ควง ARROW ให้ข้อมูลนกับลงทุนในงานสัมมนา Exclusive Hooninside ครั้งที่ 3

Category: ECF News

นายอารักษ์ สขุสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) และนายธานินทร์ ต้นประวัติ (ที่ 2 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW) ร่วมเป็นวิทยากร ให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน 3 ปี และแนวโน้มการเติบโต ในงานสัมมนา Exclusive Hooninside โดยมีนายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายกล้วยหอม ออนไลน์ จำกัด (WWW.HOONINSIDE.COM) ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนกัลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) สำนักงานเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

23 April 2018

Viewed 763 time

Engine by shopup.com